domingo, 29 de novembro de 2015

“Azul” (Edson & Hudson) em esperanto


Link curto pra esta postagem: fishuk.cc/azul

Dentre as várias músicas brasileiras que verti poeticamente para o esperanto nos anos 2000, hoje escolhi publicar este sucesso sertanejo, Azul, composto por Flávio Santander e Gustavo Santander, cantado por várias duplas, dentre as quais Guilherme & Santiago e Edson & Hudson, e que verti em 14 de junho de 2003. Em português, Azul está como adjetivo, e em esperanto transformei num substantivo, La blu’, ou seja, “a cor azul”. Como se pode notar, abusei das elisões de vogais finais de substantivos e do artigo, e me desviei um pouco da estrita regra da sílaba tônica em esperanto. Nesta página você pode ler a letra em português, e abaixo a letra em esperanto e um vídeo com a música cantada por Edson & Hudson ao vivo em estúdio.

El inter la pluraj brazilaj kanzonoj, kiujn mi poezie tradukis al Esperanto en la 2000-aj jaroj, hodiaŭ mi publikigas ĉi tiun sukceson de la stilo “sertanejo”, Azul, komponita de Flávio Santander kaj Gustavo Santander, kantata de pluraj duopoj, el inter kiuj Guilherme & Santiago kaj Edson & Hudson, kaj tradukita de mi la 14-an de Junio 2003. En la kanzono, la portugala vorto Azul estas la adjektivo “blua”, kaj en Esperanto mi uzis por la titolo La blu’, substantivon, ankaŭ “azul” en la portugala. Mi rimarkeble uzegis eliziojn de finaj vokaloj de substantivoj kaj de la artikolo, kaj ne ĉiam respektis la striktan regulon de la streĉa silabo en Esperanto. Ĉi-paĝe vi povas legi la tekston en la portugala, kaj ĉi-sube vi legos la tekston en Esperanto kaj rigardos videon kun la kanzono kantata de Edson & Hudson realtempe en studio.


La blu’

1. En la maten’, kiam mi trovis vin,
Venteto tuŝadis vian dolĉegan haŭton.
Trist’ estis, en viaj okuloj, ĉarm’.
Do mi vin faris virin’.
Kisante, tostante per blanka vin’,
Mi naskis amon kolor’ kies estas blu’.
En la ĉiel’ mi vin vidas, la stel’:
El la sonĝoj venu al mi!

Rekantaĵo:
Kaj blua estas la am’ kiel mara blu’,
Kiel dolĉa iluzio en mia kor’,
El kiu serĉas mi bluon por la konsol’
Se faras afektaĵojn la malbona plor’.
Kaj blua estas estas la am’ kiel mara blu’,
Kiel ĉiela blu’, de l’ pasio la lum’.
Ĝi ŝajnas brilo, kiu venante el sun’
Min ĉirkaŭprenas kaj min plenigas je am’.

2. Kiel mirakl’ atendita de mi,
Sonĝinda estas vi, mia knabin’ kun blu’.
Vian simplecon komprenas mi ne.
Mi estos via blua princ’.
Kun vi mi faros frenezaĵojn mil.
Por mi, koloro de l’ luno nur estas blu’,
Kaj kiel pluvo pentrita per blu’
Ĉiam nur estos ja vi!

(Rekantaĵo)